Saturday, 18 October 2008

Samanaya Dekhi Ek akeli si Tibari Apna Bachpan Yaad aya Yaad aya, ki ashi hi ek Tibari mein, Tha khabhi khoob tha Bhaat khaya, Ab yadein Tasviron mein sanjone ki hai kosish.... Mahesh bahtt

No comments:

Post a Comment